מעוניין להיות מפיץ

מעוניין להיות מפיץ

עבור המוצרים לצרכנים הפרטיים

Grow with us

We are looking for partners to sell Ninebot by Segway consumer products

We are continuously growing our distribution network within the EMEA region and therefore still looking for (exclusive) distributors in the following countries:
 
South East Europe:
Armenia
Albania
Azerbaijian
Bosnia
Georgia
Kosovo
Macedonia
Moldova
Montenegro
Serbia
 
Western Europe:
Ireland
United Kingdom
 
Middle East:
Bahrein
Iran
Jordan

 
Please contact sales@segway.eu.com or call +31 (0) 20 333 1850